Elävän ja kirkkaan ilmaisun puolesta

Elämä on oppimista, ja pyrin oppimaan joka päivä jotakin uutta. Tieto ei ole koskaan kuivaa, jos sen järjestää kauniisti ja elävöittää esimerkein. Tietokirjoja tekiessäni nautin erityisesti kokonaisuuden hahmottamisesta.

Schillerin kirjeet esteettisestä kasvatuksesta

Yritys ymmärtää Friedrich Schillerin teosta ”Die Briefe uber die ästhetische Erziehung des Menschen.” Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta,1987.

Pro gradussani tutkin saksalaisen runoilijan Friedrich Schillerin esteettistä ajattelua, jossa hän haluaa palauttaa ruumiillisuuden ja aistimellisuuden arvon. Vieraantunut ihminen kokee ”maailman” jonakin vieraana, jossa hän ei tunne olevansa kotonaan. Ruumiinsa kautta ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus kokea elävänsä maa-ilmassa.

ISBN 951-9113-21-5

Näin tämä syntyi

Psykoterapiaopas – monta tietä itsetuntemukseen ja iloon

WSOY, 1998

Lyhyttä vai pitkää psykoterapiaa, ryhmässä vai yksin? Mitä tapahtuu kognitiivisen terapian tunnilla, mitä gestaltryhmässä? Psykoterapiaoppaassa kerrotaan, miten menneisyys astuu terapiahuoneeseen kutsumatta, ja miten sinne talutetaan tulevaisuus. Kuluttajaopas valottaa keinoja, joilla 20 eri terapiamuodoissa karkotetaan pahaa oloa ja annetaan hyvälle ololle vauhtia.

ISBN 978-951-0-35890-0

Näin tämä syntyi

Minä kullanmurunen – hyvinvoinnin työkirja

Karprint Oy, 2011

Ahdistus ja masennus synnyttävät tunteen heikkoudesta ja pienuudesta. Tähän huonommuuden tunteeseen Minä kullanmurunen pureutuu tuomalla päivänvaloon ne kyvyt, joilla pystyt poimimaan valonsäteitä pimeydenkin keskellä. Jos olet mestari itsesi mollaamisessa, Minä kullanmurunen opettaa sinut löytämään itsestäsi runsain määrin rakastamisen aiheita.

ISBN 978-952-67546-0-4

Näin tämä syntyi